کتلت ماکارونی

  • امتیازدهی
  • تدارک برای ۶ نفر
  • زمان پخت ۲۰ دقیقه
  • آماده سازی ۴۰ دقیقه
  • آشپز مریم هوشمند
پرینت

محتویات

دستور پخت

  1. همه مواد را با غذاساز مخلوط کرده تا چسبندگی پیدا کند ، سپس از مواد آماده شده به اندازه یک گردوی درشت برداشته بدلخواه به اشکال مختلف با قالب کتلت در آورده و در روغن با حرارت متوسط سرخ می کنیم .

شاید این غذاها را نیز بپسندید